งานวันเด็ก 2556

เพราะเราเข้าใจว่าเด็กคืออนาคตอันสดใสของชาติ ดังนั้นเราจึงร่วมฉลองงานวันเด็ก โดยการจัดกิจกรรมให้กับชุมชน เพื่อเป็นการส่งมอบความสุขให้กับอนาคตของชาติ และเป็นการตอบแทนสังคม โดยเด็กๆในชุมชนได้เข้ามาร่วมกิจกรรมและเกมส์สันทนาการต่างๆที่จัดโดยพนักงานของบริษัท ตั้งแต่เช้าถึงเที่ยง เด็กทุกคนได้กลับบ้านไปพร้อมรอยยิ้มและของเล่นอุปกรณ์การเรียนต่างๆที่ทางบริษัทจัดหามาให้

@Copyright by iDesign