มอบทุนการศึกษานักเรียนโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย 2558

มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนผู้มีผลการเรียนดี แต่ขาดทุนทรัพย์ ณ โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย เมื่อ 11 มิถุนายน 2558

@Copyright by iDesign